Nazovite: +385 98 352 923

U modernoj poljoprivrednoj proizvodnji, zahvaljujući izuzetno učinkovitim gnojivima na našem tržištu, moguće je ostvariti dovoljnu ili potpunu kontrolu unosa hranjiva od strane biljke,ovisno o glavnim čimbenicima rasta. Posebno u proizvodnji povrća. Kontrola unosa hranjiva osigurava biljci ishranu hranjivima u količini i sastavu, koji je potreban u pojedinoj fazi rasta. Što je i cilj moderne gnojidbe – ishrane bilja.
Glavni čimbenici rasta biljaka su: temperatura zraka, temperatura tla, vlažnost zraka, vlažnost tla, svjetlost. Odnosno:voda, zrak, tlo i sunce. Gospodarenje čimbenicima rasta kada nisu u optimalnim vrijednostima i pravilna ishrana, osnova su za uspješnu proizvodnju. Naravno uz zaštitu bilja od nametnika. Biljka nema konstantnu vlastitu temperaturu, ali su u znanosti poznate optimalne vrijednosti za pojedine biljke.

Foto. zahlađenja u tijeku pune vegetacije i plodonošenja rajčice ( noćne temperature znatno niže od optimuma )

 

Biljka nije mobilna u uobičajenom smislu riječi. Iz tla će usvajati vodu i hranjiva koje tlo posjeduje, uz pomoć dobro razvijenog korijena, zdravih nadzemnih organa i optimalnih temperatura – transpiracija ( jedan od pokretača unosa hranjiva). Pravilna ishrana pojedinih kultura ovisno o zahtjevima i potencijalu rodnosti, zapravo znači kontrolu unosa hranjiva.

 

 

GNOJIDBA PUTEM TLA

Justus Von Liebig živio od 1803 do 1873 godine. Liebigov Zakon o minimumu uči se na svim fakultetima svijeta.

Zašto samo NPK gnojidba ?
Da li je tlo nepresušan izvor svih hranjiva ?
Zrnom i plodom iznosimo sa parcele 15 biogenih hranjiva ( 17 )
( C; H; O – N,P,K,S,Ca,Mg,Fe,Mn,Cu,B,Zn,Mo – Na, Cl )
Koliko god smo uzgoj poljoprivrednih kultura pojednostavili u početku , toliko nam je složeno na kraju proizvodne godine.
Analiza tla na: makro i mikro hranjiva, humus, pH, strukturu i teksturu tla izuzetno je važna za konačni rezultat.

Gnojidba putem tla:

 • makro i mikro hranjiva
 • omjeri makro hranjiva potrebni za pojedinu kulturu
 • gnojiva sa hranjivima koja su pristupačna biljci kroz dulje vrijeme, gnojiva sa brzo pristupačnim oblicima hranjiva
 • primjena gnojiva s obzirom na korjenov sustav biljaka
 • vrijeme primjene pojedinih gnojiva, struktura – tip tla
 • primjena gnojiva koja imaju pristupačna hranjiva s obzirom na pH tla
 • primjena gnojiva s obzirom na očekivani urod – prinos
 • primjena humusa – organskih gnojiva

 

Važno je napomenuti da pojedine povrćarske kulture imaju vrlo plitak korijen. Kod pojedinih kultura 80 % korijena nalazi se na dubini 20 – 25 cm dubine. Činjenica je koja određuje primjenu gnojiva putem tla. Kalij se u teškim tlima kreće vrlo malo, ali u laganim, propusnim, pjeskovitim tlima, vrlo brzo i mogući su gubitci.
2 + 2 = 4. Vrlo rijetko u Biologiji.

PLODNOST TLA:

 • količina ukupnih hranjiva i pristupačnih hranjiva u tlu za očekivani urod
 • pH, relativna pristupačnost hranjiva ovisno o koncentraciji H+ iona
 • puferska sposobnost tla, vezano za strulturu i teksturu tla, (CEC) značajke tla: primanje, zadržavanje i otpuštanje vode i hranjiva.
 • humus i mikrobiološka aktivnost

 

 

FERTIRIGACIJA

Najpovoljniji način gnojidbe – ishrane bilja. Različitim formulacijama vodotopivih gnojiva sa makro i mikro hranjivima osiguravamo ishranu biljaka putem korijena. Dopuna je osnovnoj gnojidbi putem tla u uzgoju povrća ili voća. A moguća je ishrana bilja i samo fertirigacijom.
Zbog visokih očekivanih uroda povrća – rajčica, paprika, krastavac, navedene kulture zahtjevaju – iznose urodom visoke količine hranjiva. Na pr za više od 200 tona / ha rajčice 300 – 600 kg Kalija – K2O ( različite vrijednosti navedene u literaturi ).

Foto: Očekivani – mogući prinos rajčice 10 kg / biljka

 

Kada bi potrebe za kalijem i ostalim makro hranjivima za takav urod željeli osigurati samo osnovnom gnojidbom imali bi suprotni efekat. Razlog je EC.


Foto: različite vrijednosti EC ( količina vodotopivog gnojiva ) u ishrani presadnica paprike.

EC – ELEKTRO PROVODLJIVOST ( konduktivitet ), je najvažniji pokazatelj u ishrani bilja putem tla. Pojednostavljeno, EC je količina i aktivnost iona u tekućoj fazi tla ili razlika u elektro provodljivosti vode u odnosu na elektro provodljivost vode sa 1 gram vodotopivog gnojiva. Različite su vrijednosti EC za pojedine kulture. Što praktično znači da velika količina gnojiva u tlu – EC, u kratkom periodu , ne znači bolji rast i plodonošenje biljke. Količina hranjiva primjenjena sustavom za navodnjavanje – vodo topiva gnojiva, ima za cilj i pratiti ritam rasta biljke, odnosno količinu plodova na biljci, osiguravajući permanentni EC u zoni korijena..

 

 

FOLIJARNA GNOJIDBA ili gnojidba putem lista

Pravila koja govore kada, zašto i sa kojim hranjivima je potrebno izvršiti folijarnu gnojidbu uče se također više od 80 godina:

 • spora pokretljivost pojedinih hranjiva - spojeva bazipetalno iz lista u plod
 • iznošenje plodom – prinosom pojedinih hranjiva, posebno mikro elementi koje često ne primjenjujemo u osnovnoj gnojidbi putem tla.
 • pH, nemogućnost usvajanja pojedinih hranjiva putem korijena
 • specifične značajke tla
 • manjak vode u tlu, dugi sušni periodi
 • visoke temperature, povišeno disanje biljke
 • specifični zahtjevi pojedinih kultura za hranjivima, osnovna gnojidba koja ne sadržava potrebna hranjiva
 • nedostatna gnojidba putem tla za očekivani prinos – urod
 • ishrana ploda: voćarstvo i vinova loza u momentu kada plod mijenja strukturu i sastav
 • urod viši od očekivanog, korijen ima jedan kapacitet za usvajanje vode i hranjiva iz tla

 

Foto: trs graševine sa 42 grozda

Foto: nakon sadnje kupusa (zelja ) dulji period sa visokim temperaturama i bez oborina

 

 

OPTIMALNI UVIJETI ZA UZGOJ – RAST JABUKE:

 • optimalan urod,
 • dovoljna i zdrava lisna masa dobro razvijen korijen i dovoljan sadržaj i pristupačnost svih hranjiva u tlu za očekivani urod
 • pH 6,5 noćne temperature
 • 16 C, dnevne 26-28 C
 • dovoljan sadržaj humusa
 • konstantna umjerena vlažnost tla do dubine 35-40 cm

Ako sagledamo optimalne uvijete za uzgoj jabuke možemo zaključiti da je manji broj dana u vegetaciji jabuke, koji sadržavaju navedene vrijednosti. Kada bi tijekom cijele vegetacije navedene vrijednosti bile u optimumu, folijarna gnojidba bila bi potrebna zbog pravila iz Ishrane bilja, koje govori o sporom kretanju pojedinih hranjiva descedentno – prema dolje, iz lista u plod – ishrana ploda.

Priručnici

Naručite praktične priručnike
autor: Krešimir Kralj dipl.ing.agr