Nazovite: +385 98 352 923

Nikako nije moguće obuhvatiti sve segmente uzgoja povrća. U stručnoj literaturi opisan je detaljno uzgoj pojedinih kultura. Pojedini segmenti važni za praktičan uzgoj nisu opisani, zbog toga što složeno često nije moguće jednostavno objasniti.

Od dobrih zaključaka i procjena živimo bolje ........

Važno je naglasiti da uzgoj povrća znači da uzgajamo različite biljke iz različitih porodica, premda su sve biljke. Različite biljne vrste imaju često rasličite zahtjeve. Različito reagiraju: na abiotske – klimatske uvjete, ishranu, zaštitu........ Spomenuti možemo veliku razliku prema abiotskim – klimatskim čimbenicima između termofilnih biljaka, koje traže više temperature za rast: rajčica, paprika, krastavac i biljaka koje dobro rastu i na nižim temperaturama: kupus, salate.....Ali i veliku razliku u uvijetima rasta između na pr. rajčice i krastavca.

 

PRESADNICE POVRĆA

Izbor hibrida – sorte, izbor supstrata, abiotski čimbenici rasta, ishrana mladih biljaka, zaštita od nametnika i dr.... određuju kondiciju presadnice i početni rast u gredici, ali i kasnije plodonošenje – urod. Tvodnički profesionalni SUPSTRATI na tržištu R.H. vrlo dabar su izbor. Često u sebi posjeduju hranjiva dostatna za početni rast mlade biljke. Od 0,5 do 1,5 kg kompleksnih hranjiva za supstrate na 1 m3 supstrata. Posjeduju i različite formulacije hranjiva za potrebe različitih kultura. Omjer makro i mikro hranjiva. Potrebno je spomenuti da i na pakovanjima supstrata često nalazimo podatak o sadržaju hranjiva dovoljan za određeni period rasta biljaka. Kada započeti sa prihranom vodotopivim gnojivima ? Moguće je supstrate dodatno poboljšati gnojivima, koja sporo otpuštaju hranjiva, posebno dušik, tako da navedeno nije formula za gnojidbu, nego smjernica za rad. Nakon 15 ak dana rasta mladih biljaka u optimalnim uvijetima (temperature zraka, vlažnost supstrata i zraka ) uz potrebno zalijevanje, često ponestaje dušika ali i mikro elemenata u supstratu. Izvršili smo pokus sa različitim početkom primjene koncentriranih vodotopivih gnojiva. Vidljivo je da biljka 16-18 ti dan rasta reagira poboljšanim rastom.Što znači da su pojedina hranjiva u supstratu usvojile biljke, a dio ispran zalijevanjem.

Također je izvršen pokus sa različitom količinom vodotopivog gnojiva – grama / litra vode, iz kojeg je vidljiv utjecaj na rast mladih biljaka. Što nam objašnjava i utjecaj EC – ELEKTRO PROVODLJIVOST hranjive otopine na rast biljaka. Popularni EC METAR za izmjeru EC u hranjivoj otopini i u tlu, rijetko se koristi, a od velike je važnosti

 

Nepravilna ishrana presadnica na pr. rajčice ( posebno domaći starinski uzgoj ) često dovodi do izostanka uroda na donjim etažama. Tako da su tek na četvrtoj etaži vidljivi plodovi. KONTROLA UNOSA HRANJIVA od strane biljke. Makro i mikro hranjiva.

 

Proizvodnja presadnica tijekom godina, u istim plastenicima ima za posljedicu permanentnu zarazu štetnim grinjama – CRVENI PAUK. U tijeku 2015.g. izvršena su 4 pregleda presadnica rajčice i paprike ( povećanje 25 puta ) prije sadnje u gredicu, odnosno plastenik. U visokom postotku su presadnice bile zaražene. Što nije vidljivo bez povećanja.

 

PLODORED

Pravilna vremenska i prostorna izmjena kultura, kod proizvodnje u zaštićenom prostoru moguća je teoretski. Često nije moguće preseljenje profesionalnog plastenika na drugu parcelu, a također na toj parceli ponovo kopati bunar, akumulaciju i sve što je potrebno. Trošak preseljenja je visok. Također, novih, praznih parcela blizu kuće proizvođači nemaju. Niti kupnja novih parcela često nije moguća. Stoga o plodoredu nećemo govoriti. I radimo u uvijetima kakve imamo, što znatno otežava uspješnu proizvodnju. Ali je proizvodnja moguća, uz veliku brigu i znanje.
REVITALIZACIJA TLA u plastenicima je od velikog značenja. Korištenje humusa zajedno sa mineralnim gnojivima sigurno će umanjiti probleme, koje nosi izostanak plodoreda. Na žalost u praksi, odnosno u plasteniku, nije izmjerljiv doprinos takvih gnojiva. Dobar rezultat možemo pripisati drugim čimbenicima. Humusnu komponentu gledamo kao poboljšivač tla i jednu od komponenti pladnosti tla, ne toliko kao izvor hranjiva za visoke urode. MIKROBIOLOŠKI preparati u suzbijanju nametnika u tlu od velike su važnosti. I svaki detalj u proizvodnji, koji zanemarimo, dovodi do problema.

 

ZAŠTITA OD NAMETNIKA

Možda nije popularno, u modernim tendencijama ekološke poljoprivrede, ali moramo istaknuti da je u zaštiti od nametnika potrebno voditi izuzetnu brigu. Izrazito često se događa da pomislimo da pojedini nametnik neće napraviti štete, no najčešće se to i dogodi. Spomenuli smo da je mnogim proizvođačima vrlo teško izvršiti pravilnu prostornu i vremensku izmjenu kultura – plodored.
Uzgoj LJETNE SALATE sa periodom od sadnje do berbe 30 – 40 dana, jedan je od dobrih primjera U početku uzgoja, prvih desetak dana rasta na polju, potrebno je zaštitom obuhvatiti sve nametnike. Sa time smo osigurali urod od nametnika, ali i ispoštovali KARENCU – vrijeme koje mora proći od primjene pesticida pa do berbe ili žetve ( napisano uz svako sredstvo, ako se koristi prema preporuci ). Tako smo osigurali i TOLERANCU maksimalnu dozvoljenu količinu pesticida ili njihovih metabolita u času stavljanja u promet – prodaju. Poznato je proizvođačima da popravljanje, odnosno naknadne intervencije pesticidima, ne donose značajnu korist. Jer je nametnik već učinio štetu. Na tržištu postoje i pesticidi izrazito kratke karence, ali za pojedine nametnike će biti kasno. Razvoj nametnika vezan je za uvijete rasta, ponajviše temperature, vlagu u tlu, zraku i na biljkama. Ako poznajemo biologiju nametnika, tj uvijete koji su potrebni na razvoj, možemo očekivati kada će koji nametnik započeti svoju aktivnost – infekciju.Tj. kada primjeniti pesticid, koji je učinkovit i dozvoljen za kulturu koju uzgajamo. Moguće je potrebno i preventivno suzbijanje nametnika – dezinfekcija, dezinsekcija samog plastenika
Pojedine NAMETNIKE U TLU, posebno u zaštićenom prostoru, potrebno je obuhvatiti zaštitom. Često ne uspijevamo u tome, jer pojedini nametnici još nisu aktivni u gornjem sloju tla, a primjenili smo pesticid previše rano. Vertikalna i horizontalna migracija nametnika. Zaštitu bilja smo u praksi pojednostavnili i ne obuhvaćamo sve što zaštitu bilja zapravo čini. UREĐAJI ZA MJERENJE temperature tla, zraka i zračne vlage izuzetno su korisni i za zaštitu bilja od nametnika, ali i za ishranu bilja.

 

GNOJIDBA – ISHRANA BILJA

Analizu tla na makro i mikro elemente, humus, EC, pH i dr potrebno je pravovremeno učiniti. Često uz takvu analizu dobijemo i preporuku za osnovnu gnojidbu, ali i fertirigaciju. Ako takvu analizu nemamo, moguće je sagledati osnovnu gnojidbu na slijedeći način Osnovnom gnojidbom povrća u plasteniku, gdje očekujemo visoke urode, potrebno je obuhvatiti sliejdeće momente:

  • urod i gnojidbu prethodnih kultura
  • očekivani urod kulture koje namjeravamo uzgajati
  • iznošenje makro i mikro hranjiva plodom – urodom prethodnim kulturama ( obično salata i plodovito povrće ), ali i ostalim biljnim dijelovima.
  • posebitostima tla – iskustveno
  • poznavati pH tla ( pH metar )
  • sve što ste primjetili u prošloj proizvodnji.

Kod proizvodnje gdje očekujemo 100, 200 ili 300 tona plodova / ha MIKRO ELEMENTI imaju izuzetno važnu ulogu. Primjer BORA I CINKA čije je iznošenje plodom izuzetno visoko ( prema inozemnim podacima, iznad 60 % Bora od potreba cijele biljke ) 

 

Brzo pristupačna kompleksna gnojiva sadrže pristupačni Magnezij i mikro elemente, što je od velikog značenja, posebno za proizvodnju povrća na otvorenom, bez fertirigacije. Osnovna gnojidba plodovitog povrća u plastenicima mora osigurati pravilne OMJERE POJEDINIH MAKRO HRANJIVA za pojedine kulture tj. odnos Dušika ( NO3 i NH4 ) i Kalija, Fosfora i Kalija, Kalcija i Fosfora, Magnezija i Kalija i dr. IZBOR FORMULACIJA GNOJIVA prema potrebnim odnosima hranjiva u tlu.

Nova se tehnologija uvijek bazira na fundamentalnim znanjima o biljci, abiotskim i biotskim čimbenicima rasta. Novi plastenik i oprema samo osiguravaju uvijete za uzgoj.

Pravilna FERTIRIGACIJA - primjena vodotopivih gnojiva putem sustava za navodnjavanje u početku uzgoja ispravlja eventualne pogreške u osnovnoj gnojidbi, osigurava brzo pristupačna hranjiva, koja moguće nisu dostupna (hladnije tlo-fosfor), osigurava potrebna hranjiva mladim biljkama koje nemaju dovoljno razvijen korijen, osigurava ishranu biljke koja nosi veliku urod i td.

Optimalna VLAŽNOST TLA i pravilna – optimalna količina vodotopivih gnojiva u zoni korijena ( EC ) zajedno doprinose ostvarenju potrebnog unosa hranjiva iz tla. Provjera vlažnosti tla vrši se dnevno. Uređajima ili starom pedološkom metodom. Često je zbog loše nivelacije tla u plasteniku, potrebno koristiti nekoliko uređaja.

 

Početak uzgoja i plodonošenje na prvim etažama

 

Neadekvatana primjena vodotopivih gnojiva i količine vode. Biljka na nekoliko etaža plodonosi, a zatim odbacuje plodove. Povezano sa zračnom vlagom i moguće nedostatkom Bor a.

 

Nakon što izvršena berba prve tri etaže, hranimo plodove gornjih etaža, ali i buduće plodove.

 

Svaka i manja pogreška, nebriga ili zaborav dovode do problema. U sprezi sa nepovoljnim abiotskim čimbenicima rasta. Temperature i vlažnost zraka visoko iznad optimuma.

 

Biljka još uvijek plodonosi, premda su simptomi bolesti na lišću vidljivi.

 

Nagla zahlađenja u tijeku kasnog proljeće i ljeta, sa vanjskim temperaturama znatno nižim od optimuma dovode do snižavanja temperature u plasteniku. Izuzetno je važno pratiti prognozu vremena i pripremati biljku na nepovoljne uvijete rasta. Čuvanje temperature plastenika, ali i pravovremena primjena hranjiva – gnojiva koja će poboljšati otpornost biljke.

 

Termofilnim kulturama koje uzgajamo na otvorenom, najviše štete nagla zahlađenja i nedostatak pojedinih mikro hranjiva. Uz istovremeni kišni period, nametnici – uzročnici truleži biti će veliki problem.

 

 

Sušni periodi, bez oborina nakon sadnje na otvorenom, znak su za primjenu folijarnog gnojiva. Korijen biljaka još nije razvijen i mlada biljka stagnira – preživljava. Izbor folijarnog gnojiva ovisi o: osnovnoj gnojidbi, poznavanju kretanja hranjiva u tlu, poznavanju hranjiva koja gospodare vodom u biljci i dr.

Priručnici

Naručite praktične priručnike
autor: Krešimir Kralj dipl.ing.agr