Nazovite: +385 98 352 923

Krajnji cilj života biljke je osiguranje potomstva. Dio zahvata u poljoprivrednoj proizvodnji koje moramo izvršiti za našu dobrobit – profit, u suprotnosti je sa željama biljke. Zbog toga često ne ostvarujemo željeni rezultat Fiziološka zrelost ploda jabuke – trulež – sjemenka na tlu.

ZAŠTITA VOĆAKA OD NAMETNIKA

Primjena sredstava za zaštitu bilja dobro je poznata svim proizvođačima, koji proizvode za tržište – prodaju. Suzbijanje uzročnika bolesti, ali i štetnih insekata i grinja često ne daje očekivane rezultate. Zaštita bilja nije samo primjena pesticida.

KORISNI INSEKTI – ORGANIZMI U VOĆNJAKU. Da li su stvarno prisutni i vitalni ? Koliko vjerujemo u činjenicu da korisni insekti i grinje – predatori i paraziti štetnika imaju veliku ulogu u smanjenju populacija nametnika. Izvršena su 6 pregleda voćnjaka na korisne organizme u 4 voćnjaka. Metoda otresanja grana dr. Seiner 1962 ( Ivan Ciglar – Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda )

 


Pojedine korisne insekte možemo lako vidjeti zbog njihove boje i veličine – BOŽJA OVĆICA.

Za druge je potrebno temeljito izvršiti pregled voćnjaka

 

Metoda otresanja grana i KONTROLA POPULACIJE KORISNIH ORGANIZAMA U VOĆNJAKU KRUŠKE, ali i štetnih.

Pregledom populacije korisnih organizama na nadzemnim dijelovima kruške 23.07.2015, pronađeno je 14 različitih vrsta insekata. Najbrojnije su korisne stjenice i božje ovčice. U nasadu kruške izuzetno je živo, što ne vidimo ako ne izvršimo temeljiti pregled. Često uočavamo samo štetne organizme i njihove štete.
Populacija kruškinih buha izuzetno je niska. Jedna živa jedinka na 4 metra izboja. Zadnje tretiranje voćnjaka kruške 08.06.2015, izvršeno je insekticidom TEPPEKI Pomoću Tablica za determinaciju člankonožaca u voćnjaku, ali i prema izuzetno dobrim fotografijama i opisima na internetu, pregledom je zabilježen veliki broj korisnih stjenica i božjih ovčica – buba mara. Ako vidite male tamne točkice kako se kreću po platnu prilikom hvatanja metodom otresanja, nikako ih nemojte zanemariti. Koji insekticid i/ili akaricid izabrati ? Kada primjeniti ? Da li je stvarno potreban ? Nikako ne smijemo potpuno i permanentno uništavati korisne organizme u voćnjaku.

KONTROLA POPULACIJE KORISNIH INSEKATA U NASADU JABUKE, 30.07.2015
Nakon pregleda i determinacije insekata – organizama, ustanovljena je velika populacija korisnih insekata (49 jedinki).

  • fotke-23-07-15-083
  • fotke-23-07-15-087
  • fotke-23-07-15-100
  • fotke-23-07-15-117
  • fotke-23-07-15-118
  • fotke-23-07-15-126

Simple Image Gallery Extended

 

PROPADANJE VOĆAKA zbog izuzetno kišne 2014.godine

 

Pojednostavljeno objašnjenje. Zbog obilnih u čestih kiša u 2014.g. tla – kapilare u tlu permanentno su bile ispunjene vodom. Korijen biljke diše i CO2 – UGLJIČNI DIOKSID mora u velikom dijelu izaći iz tla – evaporacija. Velika količina CO2 u tlu i istovremena visoka permanentna vlažnost tla rezultiraju tvorbom spojeva koji su izrazito nepovoljni, čak toksični za najfinije dijelove korijena. Oslabljen korijen na taj način podložan je zarazom nametnicima kojima su takvi uvijeti optimalni za njihovu aktivnost. Navedeni nametnik Phytophtora cactorum ( crown rot, Phythophtora canker, water molds ), a moguće i drugi nametnici, uzrokuju propadanje biljke. Konstatacija da je visok postotak voćaka propao ( višnja, trešnja, breskva ili i jabuka ) je početak brige za ostatak voćnjaka. Vertikalno, ali i horizontalno kretanje nametnika vodom nastavlja se i dalje. Posebno u jesenskom razdoblju. Zato je moguće potrebna zaštita voćaka, koje nisu potpuno osušene ili nisu pokazivale simptome u proljeće.

 

 

 

 Na tržištu postoje kemijska sredstva za tu svrhu. U našem slučaji korišteni su: FONGANIL GOLD i mikro biološki preparat EKSTRASOL – Bacillus sup. Tretiranje nadzemnih dijelova i tla u preporučenoj dozi, u redu biljaka 1 metar širine. Lokalno tretiranje leđnom prskalicom 5 zdravih biljaka sa jedne i druge strane od uništenih biljaka. Za rezultate ćemo morati pričekati. Ali, učinili smo što smo mogli za ostale biljke koje ne pokazuju simptome. Možda je moguće je i fizičko sprečavanje širenja nametnika, izradom – kopanjem jarka tj lokaliziranjem zaraze. Pošto je manji broj proizvođača izvršio tretiranja, nadamo se da imamo zdravo tlo i da će korisni organizmi nadvladati nametnika.

 

 

ARONIJA

Relativno nepoznata kultura za koju proizvođač sadnica tvrdi da ne traži gotovu nikakvu brigu s obzirom na zaštitu od nametnika. U nasadu aronije Remenar, Dugo selo, nije izvršeno niti jedno tretiranje insekticidima ili fungicidima, ali je briga i zaštita od nametnika bila izrazito velika. Kao i briga o ishrani i održavanju vodnog režima.

Pronađene su štetne gusjenice na biljci Aronije u vrlo maloj populaciji

 

Dlakavi ružičnjak u vrlo velikoj populaciji, hrani se - uništava cvjetove Aronije

 

 

Ulov – suzbijanje dlakavog ružičara plavim posudama, smanjio je populaciju štetnika na brojnost koja više nije predstavljala opasnost

 

 

Istovremeno uz pojavu lisnih uši, pojavile su se božje ovčice – buba mare, koje su regulirale brojnost lisnih uši. Nije izvršeno tretiranje insekticidom. Nakon 13 dana, nisu zapažene niti lisne uši, niti buba mare.

 

Izrazito velika rodnost Aronije u 3. godini. 500 – 800 plodova – bobica / grm. Posebno velika pozornost ISHRANI I NAVODNJAVANJU ARONIJE– kondicija i otpornost biljke. Ostvarivanje očekivanih – potrebnih parametara s obzirom na kvalitetu i bojazan da će bobice ostati sitne, veliki je izazov.

 

 

Rezultat izuzetno velike brige sve do berbe. Bobice su dosegle potrebnu veličinu i ostale parametre potrebne za kvalitetu. Uglavnom su korištena mineralna i organska gnojiva za osnovnu gnojidbu, fertirigaciju i folijarnu gnojidbu prema: potrebama biljke u svakoj fenofazi rasta, očekivanom urodu, temperaturama zraka, osnovnoj gnojidbi putem tla, vlažnosti tla, posebna ishrana ploda – bobice.

 

 

GNOJIDBA - ISHRANA VOĆAKA

Stručna literatura opisuje potrebne količine gnojiva po jedinici površine, odnosno potrebe pojedinih voćnih vrsta za hranjivima. Ali, najčešće samo NPK. Pojednostavljena pravila su opisana i poglavlju: Gnojidba – ishrana – kontrola unosa hranjiva, sa primjerom općih uvijeta za usvajanje hranjiva – jabuka. Navodimo samo nekoliko momenata o kojima ne mislimo dovoljno, jer nisu dovoljno naglašeni. Zbg čega, posebno u inozemstvu, postoji na stotine tvornica – tvrtki, koja proizvode folijarna gnojiva i vodotopiva gnojiva za fertirigaciju ? Veliki dio je na tržištu R.H.

 

RASADNIK

Priprema biljke za rast i plodonošenje započinje u rasadniku. Biljka u rasadniku, tj u momentu prodaje ili sadnje, mora sadržavati omjere hranjiva – makro i mikro elmente u pravilnom odnosu. Takva biljka je pripremljena za plodonošenje u slijedećim godinama. Ako mlada biljka usvaja više dušika u pojedinim periodima svoga života, u odnosu na druga hranjiva, rezultat u slijedećim godinama neće biti prema očekivanjima.

 

PRIHRANA JABUKE DUŠIKOM PUTEM TLA

Još uvijek je česta i značajna greška, koja se odražava na ishranu ploda u tolikoj mjeri da je takva greška vrlo teško popravljiva. O čemu se radi ? Dušik putem tla primjenjujemo u količinama koje su dostatne za urod 40 – 60 tona plodova jabuka po hektaru, zajedno sa potrebama ostalih biljnih djelova. Gledajući preporuke i potrebe jabuke za dušikom, česti je slučaj da primjenimo dušik putem tla za navedeni očekivani urod, ali nakon prorjede vidimo ( brojati plodove na desetak stabala svake sorte ) da pojedine sorte imaju znatno manji broj plodova po stablu. Čak polovica uroda od očekivanog. Da li je potrebna ista količina dušika za 20 i 10 kg plodova po stablu ? Dušik putem tla potrebno je primjenjivati u manjim količinama. Voditi računa o tipu tla, oborinama ( dušik je mobilan i u tlu i biljci ), broju plodova na stablu, ostalim makro i mikro hranjivima koja smo ponuduli biljci - OMJER MAKRO HRANJIVA u tlu. Na taj način želimo imati, kakvu takvu KONTROLU UNOSA HRANJIVA putem korijena. Ali i spriječiti ispiranje dušika ( NO3 – NO2 nitrit ) u dublje slojeve, posebno na laganim tlima - ZAGAĐENJE PITKIH VODA I VODOTOKA

 

PLOD JABUKE

Pojednostavljeno. Kada plod jabuke promijeni strukturu, koja se znatno razlikuje od strukture – građe lista, tada započinje briga o ishrani ploda. Količina i kakvoća uroda u velikom dijelu ovise o tome kakvu ćemo brigu voditi. Najraniji stručni radovi o problemu ishrane ploda jabuke, koje smo pronašli, datiraju iz 1935 godine, SAD. Vezane su za sortu Jonatan. Znači, da problem čuvanja ploda, odnosno kvalitet, postoji od davnina. Optimalan sastav ploda jabuke ( literatura ), količina uroda po biljci, značajke tla, prijenos pojedinih hranjiva u plod, vremenski uvijeti – noćne i dnevne temperature, vlažnost tla, zdravlje lisne mase, iznošenje hranjiva plodom i dr. određuju folijarnu gnojidbu, odnosno ishranu ploda Analize lista i ploda tijekom vegetacije, malo tko radi. Stoga smo prisiljeni poznavati osnovna pravila i definicije iz stručne literatute, pratiti i bilježiti klimatske prilike, kako bi pravilno izvršili tretiranja folijarnim gnojivima. Plodovi na stablu ne dobivaju istu količinu hranjiva zbog položaja i uvjeta rasta. Pojedine sorte ranijeg ili kasnijeg dozrijevanja ( tehnološka zrelost ) potrebno je posebno pomagati folijarnom gnojidbom. Ako je moguće, zbog rasporeda u voćnjaku.

 

NAIZMJENIČNA RODNOST JABUKE – POJEDINIH SORTI ALI I POJEDINIH STABALA ISTE SORTE

Različita ishrana biljaka u rasadniku. Jedan je od mogućih razloga što pojedina stabla u trećoj ili četvrtoj godini imaju obilan rod, a druga stabla 2 do 3 ploda na stablu. Vodotopiva NPK gnojiva sa magnezijem i mikro elementima osiguravaju ujednačenu ishranu putem korijena. Gnojidba putem lista potrebnim hranjivima i/ili formulacijama pomaže stablima sa visokim urodom, za slijedeću godinu. Vrlo je vjerojatno da će stabla koja nisu opterećena nakupiti dovoljno hranjiva. Ali će i njima biti potrebna pomoć i putem lista. Gnojidbom putem tla u tijeku vegetacije, kada vidimo urod po stablu, moguće je ujednačiti urod u voćnjaku.

 

PLODOVI IZLOŽENI SUNCU
sadrže niži postotak Kalcija i pokazatelj su potrebe za folijarnom gnojidbom u cijelom voćnjaku..

 

 

 

TREŠNJA, VIŠNJA, BRESKVA, MARELICA, ŠLJIVA

Rane sorte navedenih kultura često imaju do 100 povoljnih dana od berbe do prvih mrazeva. Biljka mati želi sebe pripremiti za zimu i slijedeću vegetaciju. Ako je urod bio znatan, ako nedostaje vode u tlu, ako nedostaje hranjiva u tlu, ako nema dovoljno zdrave lisne mase do jeseni, biljka mati neće se dovoljno pripremiti za slijedeću vegetaciju. Čak iznad 80 % hrane navedene kulture moraju spremiti u biljne organe za slijedeću godinu. Ne zaboraviti da je kod ranih sorti na pr. trešnje, potrebno 30 ak dana od cvatnje do berbe. Glavninu hrane plod dobiva iz: pupa, grančice i grana u kojima je pohranjena hrana iz prethodne godine. REMOBILIZACIJA. Često je to uzrok ALTERNATIVNE RODNOSTI. U berbi višnje, posebno u transportu, zbog loše strukture ploda na dnu vozila često je pre velika količina soka, što je gubitak na kilaži i cijeni. Al,i to znači da kvalitet ploda nije zadovoljavajući. Kod navedenih kultura folijarna gnojidba nakon berbe je od izuzetne važnosti. Izbor gnojiva – formulacije ili pojedinačnih gnojiva, prema pravilima i zahtjevima za pojedinu kulturu. Naravno, da je neophodno sačuvati zdarvu i vitalnu lisnu masu sve do jeseni. .

 

MALINA, KUPINA

Često nas iznenadi količina plodova na biljkama. Zakašnjelom reakcijom ne može se postići dozrijevanje svih plodova. Biljku od početka vegetacije pratimo i pripremamo ishranom i zaštitom od nametnika na ekstremne klimatske prilike, ali i na mogući visoki urod – broj plodova. Slijedeće godine je više briga sa nametnicima, posebno uzročnicima bolesti. Ali i sa urodom.

 

KRUŠKA

U nekoliko voćnjaka uočili smo problem RODNOSTI KRUŠKE. Vezan za ishranu – gnojidbu, jer kruška općenito zahtjeva pojedinih mikro hranjiva više od na pr.jabuke. za isti urod ( primjeri iz strane literature ). No, moramo spomenuti i rezidbu ili PLANIRANJE URODA. Broj plodova po stablu neće biti dovoljan, ako nema rodnih izboja. Rezidbom planirati urod za dvije godine unaprijed. Ostaviti izboje na kojima će se za dvije i tri godine razviti rodni izboji. Standardna rezidba često oslikava pravilno i lijepo uređenu voćku, ali roda i dalje neće biti dovoljno. Razmotriti popunjavanje krošnje jednogodišnjim izbojima koji rastu na deblu na željenoj poziciji. Ne sve rezidbom ukloniti. Takve izboje potrebno je prikratiti tako da slijedeće godine porastu nove mladice, koje ćemo i dalje čuvati i njegovati.

Priručnici

Naručite praktične priručnike
autor: Krešimir Kralj dipl.ing.agr