Nazovite: +385 98 352 923

Eska

 • Istraživanje mogućnosti suzbijanja zlatne žutice i eske vinove loze - poljski i laboratorijski pokusi

  Sadržaj

  1. Sažetak
  2. Motivi
  3. Osnovni principi
  4. Poljski i laboratorijski pokusi 2019 godine
  5. Zaključak u prvoj godini pokusa
  6. Ciljevi pokusa u 2020 godini

   

  Foto 1. Zaraženi trs zlatnom žuticom i novi način primjene spojeva – intubacija

   

  Sažetak

  Zlatna žutica i eska vinove loze su nametnici koji žive u provodnim snopovima biljke.

  Vrlo je niska količina škropiva koje ostaje u krošnji standardnom metodom primjene (9-33%). Što znači da svako sredstvo čije djelovanje istražujemo standardnom metodom primjene neće ispoljiti zadovoljavajući učinak. Stoga smo za suzbijanje koristili preciznu metodu koja osigurava gotovo 100 % usvajanja spojeva – intubacija.

  U pokuse smo uvrstili spojeve za koje stručna literatura navodi da posjeduju virocidno, baktericidno djelovanje ili su obrambeni mehanizmi biljke. U pokuse smo uvrstili  biljne ekstrakate i tvorničke spojeve.

  U 90 % slučajeva sve koncentracije spojeva prouzročile su smrt biljke nakon 40 dana. Čak i spravljeni biljni ekstrakti. Četiri biljke u lipnju 2020 godine ne pokazuju simprome bolesti, imaju uobičajen porast mladica i razvijene grozdove.

   

  Motivi

  1. Izuzetna opasnost zlatne žutice i eske za uzgoj vinove loze
  2. Opasnost za gospodarstvo – izuzetno visoke ekonomske štete
  3. Smanjen broj insekticida za suzbijanje vektora
  4. Nizak postotak škropiva koje ostaje u krošnji nakon tretiranja – efektivna doza

  Vinova loza je izuzetno značajna kultura u našoj zemlji i našem kraju. Uzgoj vinove loze, odnosno grožđa i vina zahtjeva značajna financijska sredstva. Bez obzira da li posjednik uzgaja 500 trsova ili 50000 trsova, ulaganja za jedan trs su približno ista. Za jedan vinograd od 500 trsova: uzgoj grožđa, prerada grožđa i proizvodnja vina potrebno je približno 1500,00 kn godišnje.

  Zlatna žutica i eska uništavaju trs u potpunosti tijekom 1-2 godine.Higijena vinogorja, krčenje zapuštenih vinograda, redovna i pravovremena tretiranja insekticidima, također su izuzetno važni, ali se te mjere ne provode sa uspjehom .Posebno u vinogorjima sa 500 – 1000 vinograda sa prosječno 500 trsova. Navedene bolesti se i dalje šire.

  Na primjer u vinogorju Brckovljani – Štakorovečki breg u zadnje dvije godine zlatna žutica vinove loze prouzročila je potpunu propast trsova od 3-7 % u gotovo svakom vinogradu. Ali postoji vinograd gdje je potpuno uništeno 70% trsova. U vinogorju Dugo Selo – Martin Breg potpuno su iskrčena dva vinograda, ukupno 900 trsova.

   

  Osnovni principi

  1. Intubacija osigurava usvajanje spojeva od strane biljke u gotovo 100% količini. Za razliku od standardnog tretiranja u kojem efektivna doza iznosi 9-33 %. Utvrđeno vlastitim istraživanjima, vlastitim uređajem i metodom u aplikaciji pesticida tijekom 5 godina.
  2. Aplikaciju pesticida - spojeva standardnim tretiranjem potrebno je izvršiti preciznije, odnosno količina škropiva koja ostaje u krošnji nakon tretiranja mora biti iznad > 50%.
  3. Smanjiti ili potpuno isključiti onečišćenje okoliša sredstvima za zaštitu bilja
  4. Korištenje spojeva naznačenih u znanosti – virocidno, baktericidno djelovanje
  5. Korištenje spojeva naznačenih u znanosti – obrambeni mehanizmi biljke
  6. Iskoristiti aktivnosti folema i ksilema u primjeni spojeva

   

  Poljski i laboratorijski pokusi 2019. godine

  Foto 2. Precizna primjena odabranih spojeva intubacijom na zaraženom trsu, u periodu pojave simptoma i nakon berbe. (Kralj, 2019)

   

   Foto 3. Korištenje organskih materijala u intubaciji zaražene biljke (Kralj, 2019)

   

  Foto 4. Intubacija zaraženog trsa odrezanog na 50 cm. (Kralj, 2019)

   

  Nakon berbe biljka vinove loze priprema se za zimu i slijedeću vegetaciju. U tom periodu izražena je aktivnost floema, odnosno bazipetalno kretanje vode i hranjiva. Vinova loza koncentrira hranjiva u prizemne dijelove i korijen. Čak i vidljivo zaraženi izboji fitoplazmom provode vodu i hranjiva.

  Foto 5. Laboratorijski pokusi sa vidljivo zaraženim izbojima duljine 40 ak cm. Prvi cilj pokusa je istražiti koncentracije pojedinih spojeva koje neće smrtonosno djelovati na izboje. Čak i vidljivo zaraženi izboji provode izabrane spojeve. (Kralj, 2019)

   

  Foto 6. Mladica u 24 sata provede crvenu boju – marker na suprotnu stranu, ali samo na dijelu koji nije uništen nametnikom (Kralj, 2019)

   

  Zaključak prve godine pokusa

  Cilj pokusa bio je pronalaženje i primjena tvorničkih sredstava i biljnih ekstrakata za suzbijanje zlatne žutice vinove loze i eske, nametnika koji se nalaze u provodnim snopovima vinove loze i koncentracije izabranih spojeva koje neće smrtonosno djelovati na biljku ili izboje biljke.

  • Tvornički spojevi i biljni ekstrakti u višim koncentracijama smrtno su djelovali na biljku u periodu od 40 dana
  • Određene koncentracije šest biljnih ekstrakata i jednog tvorničkog spoja djelovali su na biljku na način da su simptomi bolesti u potpunosti nestali, izboji biljke su dozrijeli tijekom zimskog perioda. 05. lipnja 2020 biljke ne pokazuju simptome bolesti, imaju vrlo dobar porast i normalno razvijene grozdove.
  • Nismo sigurni da smo uništili nametnika ili smo samo utjecali na nestanak simptoma,. Potrebne su brojne analize biljnog materijala

  Foto 7. Zbog visoke koncentracije tvorničkih spojeva, ali i biljnih ekstrakata,nekroza nodija ili cijelog izboja vidljiva je nakon 3-4 dana. (Kralj, 2019)

   

  Kronološki prikaz tretirane biljke koja 06. lipnja 2020 ne pokazuje simptome bolesti (vlasnik vinograda G. Brbot, Štakorovečki brijeg, Dugoselsko – Vrbovečko vinogorje

   

  09. rujna.2019 – prvo tretiranje zaražene biljke.

  Foto 8. 01. listopad 2019 - Biljka koja više ne pokazuje simptome bolesti na mladicama tretiranim intubacijom. Donji listovi još uvijek pokazuju simptome bolesti. (Kralj, 2019)

   

  Foto 9. U proljeće 2020 izboji trsa su uobičajene boje i bez nekroza na provodnim snopovima. (Kralj, 2020)

   

  Foto 10.  Biljka koji za sada ne pokazuje simptome bolesti i porast mladica je identičan sa ostalim trsovima u vinogradu (Kralj, 2020)

   

  Foto 11. Biljka ne pokazuje simptome bolesti i grozdići su razvijeni. (Kralj, 2020)

   

  Foto 12. Biljka je izolirana (Kralj, 2020)

   

  Foto 13. Vlasnik vinograda g. Brbot (desno)

   

  Ciljevi pokusa u 2020. godini

  • Istražiti koncentracije spojeva koje neće smrtno djelovati na biljku ili tretirani izboj
  • Postaviti pokus na cijelom vinogradu sa jednom sortom
  • Pratiti i izolirati žive trsove tretirane u 2019 godini
  • Istražiti metode aplikacije koje će rezultirati visokom efektivnom dozom, odnosno količinom škropiva koja će se zadržati u krošnji vinove loze nakon tretiranja
  • Istražiti mogućnost primjene standardnih sredstava za zaštitu bilja u suzbijanju: peronospore, pepelnice i štetnih insekata
  • U pokuse uvrstiti i sredstva – spojeve koje pojedine kompanije – proizvođači tvrde da mogu značajno utjecati na vitalnost biljke ili imaju izraženo virocidno i baktericidno djelovanje.
  • Poljske pokuse namjeravamo postaviti u svim vinogorjima zahvačenim zlatnom žuticom i eskom vinove loze.
  • Izvršiti analizu biljnog materijala nakon tretiranja, kako bu utvrdili prisutnost nametnika
  • Izvršiti analizu biljnih ekstrakata
  • Postaviti laboratorijske pokuse sa zaraženim mladicama, nakon pojave simptoma
  • Pronalaženje i primjena novih organskin materijala za intubaciju, kojim bi ubrzali i pojednostavili primjenu.