SAVJETODAVNI RAD U BILjNOJ PROIZVODNJI

Faget d.o.o. Agro consulting

Faget d.o.o. je privatna tvrtka osnovana 2015.g. a područje djelovanja je SAVJETODAVNI RAD U BILJNOJ PROIZVODNJI, uz odgovorno sudjelovanje u svim fazama uzgoja pojedine kulture. S naglaskom na ISHRANU BILJA – gnojidbu. Idealni uvijeti za uzgoj pojedinih kultura gotovo da ne postoje. Postoji znanje kojim ćemo umanjiti – otkloniti nepovoljan utjecaj čimbenika rasta.
Fitoplazma, Bacteria

Fitoplazme - suzbijanje i sprečavanje širenja

Uzročnik je razvrstan u: Bacteria, Mollicutes (bez ovojnice). Prenosnik: američki cvrčak. 

Za razliku od Eske i Eutipe, čije se glavne infekcije dešavaju u vrijeme zimske rezidbe, vrijeme infekcije Fitoplazmom vezana je za pojavu prenosnika, znači u tijeku vegetacije kada su temperature dostatne za njegovu aktivnost. Prema dostupnoj literaturi za sada je američki cvrčak jedini vektor Fitoplazmi u vinovoj lozi, premda je zabilježeno 15 ak prenosnika fitoplazmi i sličnih organizama na primjer u voćarstvu.

Za sprečavanje širenja Fitoplazmi potrebno je poštovati sve preporučene mjere. Osim suzbijanja vektora insekticidima, moguće je preventivno primijeniti pripravak Kombano BFL – biljni fenoli, direktno protiv uzročnika Fitoplazmi, ali i druge spojeve za koje literatura navodi da imaju baktericidno i virocidno djelovanje. Posebno je dobra kombinacija Kombano BFL + Bakar.

U pokusima i istraživanjima 2017 – 2021 godine zaključili smo da je moguće smanjivati broj zaraženih trsova, ali i izliječiti pojedine zaražene trsove, na način da smo pratili pojavu vektora, pojavu simptoma ukrošnji i pratili kretanje bolesti na presjeku trsova.

Osim klasičnih simptoma Fitoplazme, moguća je zaraza samo na jednom kraku trsa, pojavljuje se i prošaranost lista, što je početak bolesti, a vidjeli smo slučajeve da su dvije bolesti (Eska i Fitoplazma) zajedno na jednom trsu.      

Eska i Fitoplazma na trsu – crvene sorte

Bijele sorte

Vektor, američki cvrčak, 7 mm

Pojednostavljeno o početku infekcije, pojavi simptoma i kretanju Fitoplazmi u trsu

Izrezivanjem i pokusnim liječenjem (intubacija i premazivanje Inhibo HBF) više od 8000 trsova u periodu 2017 – 2021 tijekom i na kraju vegetacije, zaključili smo da su simptomi koje vidimo na cijeloj biljci od lipnja do kolovoza, uglavnom rezultat zaraze iz prethodne godine ili od prije dvije godine, ako je trs bio zaražen i ostavljen u vinogradu. Pojava simptoma moguća je samo na jednoj strani trsa, a česta je pojava simptoma samo na jednoj mladici u periodu kolovoz – listopad, što znači da je infekcija bila u svibnju ili lipnju iste godine.

U istraživanjima smo zapazili da je kretanje Fitoplazme u biljci djelomično usklađeno sa kretanjem sokova biljke. Na početku se zadržava u prvoj zaraženoj mladici i postepeno se spušta prema lucnu ili rezniku. Nakon toga dolazi do glave čokota. Neposredno prije berbe biljka usmjerava sokove u bobicu (sjemenka – njeno potomstvo) i u večini slučajeva simptomi su vidljivi na presjeku glave trsa. Nakon berbe biljka sokove i Fitoplazmu usmjerava bazipetalno prema korijenu. U studenom kada biljka prestane sa aktivnošću zaustavlja se i kretanje Fitoplazme (biljke i nametnici su organizmi koji ovise o temperaturi okoline). Fitoplazme se gotovo sigurno u biljci kreću samo prema dolje – bazipetalno prema korijenu (AGTD). što smo ustanovili uzimanjem uzoraka listova sa biljaka, koje pokazuju simptome na svakom listu. Analiza PRTCR nije pokazala prisutnost uzročnika u listovima koji vidljivo pokazuju simptome. Takvo kretanje bolesti jedan je od razloga zašto možemo izliječiti zaraženi trs sa INHIBO HBF biljnom pastom.

Moguće je da je mjesto prve infekcije na mladici blizu tla i tada navedeno ne vrijedi. U slučaju zaraze  loznog cijepa fitoplazma je vidljiva dva mjeseca nakon infekcije (sadnja u travnju, pojava simptoma u srpnju).

Zaraženi trs često ne pokazuje standardne simptome do lipnja – srpnja, kada na primjer 30 ak posto zdravih žila nije u mogućnosti provesti dovoljno vode i mineralnih tvari za ishranu razvijenih mladica sa grozdovima.

FITOPLAZME – poboljšanja u suzbijanju

Uz sve ostale preporučene mjere za sprečavanje širenja Fitoplazme i prenosnika važno je:

 1. Zaražene trsove potrebno je ODMAH čim vidimo simptome, ukloniti ili pokušati izliječiti Inhibo HBF biljnom pastom.
 2. Postaviti ŽUTIE PLOČE radi kontrole pojave vektora i dva dana nakon svakog tretiranja insekticidom , da bi okvirno saznali učinak.
 3. Suzbijanje prenosnika insekticidom izvršiti ČIM VIDIMO VEKTORA NA ŽUTIM PLOČAMA, a ne samo kada obavljamo redovita tretiranja protiv bolesti. Insekticid primjeniti samostalno, bez fungicida, folijarnih gnojiva, ako je pojava vektora između dva standardna tretiranja. Insekticid primijeniti maksimalno tri puta u tijeku jedne vegetacije, jer u suprotnom dugoročno radimo još veće zlo.
 1. Moguće je da se najviša zaraza fitoplazmom dešava nakon prestanka primjene insekticida, od kolovoza do prvih mrazeva, tj dok je prenosanik aktivan. Mogućnosti: primjeniti insekticid NAKON BERBE DOK JE LIST JOŠ AKTIVAN i/ili primjeniti KOMBANO BFL + BAKAR – direktno suzbijanje Fitoplazmi – bakterije ili druge preporučene spojeve.
 2. Izrezivanje lucnjeva pred kraj vegetacije smanjuje spuštanje bolesti u glavu čokota i zarazu cijelog trsa, rane je potrebno premazati Inhibo HBF pastom, jer je to otvoreni put ulaska Eske i Eutipe
 3. KOMBANO BFL primjeniti preventivno 3-4 x u tijeku vegetacije, a također i druge pripravke, koji mogu ojačati otpornost biljke ili direktno utjecati na Fitoplazme.
 4. Insekticid i pripravak Kombano BFL primjeniti tako da ostvarimo što višu Efektivnu dozu
 5. Dopunsko tretiranje mladih trsova sa Kombano BFL i insekticidom sprečava zarazu, posebno ako su trsovi posađeni u starom vinogradu.
 1. Organizirati da svi posjednici vinograda jednog područja pravovremeno poduzmu sve potrebne mjere, posebno primjenu insekticida, jer je vektor vrlo mobilan i plašljiv.

EFEKTIVNA DOZA je količina škropiva koja ostaje u krošnji nakon tretiranja. Izuzetno je važna za preventivno suzbijanje bolesti žila biljaka, odnosno bakterija i virusa (vinova loza, povrće..), koji ne sporuliraju na standardan način ili gljivičnih oboljenja koje ulaze u žile biljke (Eska, Eutipa). O Efektivnoj dozi ovisi učinkovitost pripravka Kombano BFL i insekticida.

Ako više od 50% insekticida ili pripravka KOMBANO BFL padne na tlo i/ili je odnešeno vjetrom i visokim temperaturama izvan vinograda, tada je učinkovitost zaštite – suzbijanja vektora i Fitoplazme vrlo mala. Insekti će se vratiti na vinovu lozu, ali insekticid neće, a KOMBANO BFL će štititi travu od bolesti.

Vektor – američki cvrčak

Za razliku od drugih štetnih insekata (grinje, grozdovi moljci) američki cvrčak je izuzetno plašljiv i mobilan. Na zvuk motornog raspršivača odskoči i odleti mininmalno 5 metara (koliko smo mogli zapaziti), a vrlo vjerojatno i puno dalje. To je sigurno razlog zašto je teško očekivati visoku učinkovitost insekticida i zašto je potrebno usklađeno tretiranje svih vinogradara na jednom području. Moguće je i to razlog zašto nema prirodnog neprijatelja.

KOMBANO BFL

Ključne riječi: Zaštita voćaka, Zaštita vinove loze, Zaštita povrća, Bolesti povrća, Bakterioze, Viroze, biljni fenoli, Kombano BFL

30%-tna tekuća formulacija biljnog ekstrakta sa visokim sadržajem fenola za preventivno folijarno tretiranje vinove loze, povrća, voćaka, ratarskih kultura i dr. Tretiranje sjemena kukuruza, soje, buče.

Sastav: biljni fenoli, salicinska kiselina (Aspirin), hormoni rasta iz kore vrbe. 

Jedan od najvažnijih problema u intenzivnoj, modernoj zaštiti voćaka i vinove loze kemijskim sredstvima je činjenica da naša biljka ne može izdržati niti jedan dan bez tablete – kemijskih sredstava. Gotovo svako kašnjenje sa tretiranjem i mala kiša uzrokuje pojavu bolesti

Zbog čega moderne sorte jabuka koje ne tretiramo ili tretiramo 1 – 2 puta nakom nekoliko godina ne pokazuju ili pokazuju vrlo malo simptoma krastavosti. Primjer Zlatni Delicius, Idared u okućnicama. Razlog je što su biljke s vremenom stvorile obrambene mehanizme – biljne fenole i druge spojeve.

Biljni fenoli su sekundarni metaboliti i obrambeni mehanizmi odgovorni za prirodni imunitet biljaka, što je navedeno u znanstveni radovima (Ekstrakcija fenola iz biljaka).

Značajke Kombano BFL:

 1. Baktericidno, virocidno i fungicidno djelovanje biljnih fenola
 2. Biljni fenoli su jedni od najvažnijih spojeva koji čine otpornost biljke na ekstremne klimatske prilike i bolesti. Primjenom KOMBANO BFL biljnih fenola, obnavljamo prirodnu otpornost biljke.
 3. SISTEMIČNA SVOJSTVA osiguravaju suzbijanje nametnika u nervaturi – bakterije, virusi vinove loze i povrća. U primjeni sa sa bakrom djeluje protiv bakterija – fitoplazma.
 4. MOGUĆNOST MIJEŠANJA – ISTOVREMENE PRIMJENE sa svim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim gnojivima, osim sa mikrobiološkim pripravcima. Fizikalno-kemijska svojstva slična alkoholima.
 5. PRIMJENA U SVIM KULTURAMA, jer su fenoli neophodan sadržaj biljaka koje uzgajamo, a biljke ih ubrzano koriste, posebno u ekstremnim klimatskim uvjetima: voćarstvo, povrće…
 6. NEMA KARENCE, KOMBANO BFL je potpuno biljni – prirodni proizvod.
 7. Zbog slabijeg fungicidnog djelovanja KOMBANO BFL primijenjujemo sa drugim fungicidima ili  spojevima

Zaštita vinove loze pripravokm KOMBANO BFL:

 1. 3 – 4 preventivna tretiranja u tijeku vegetacije, posebno protiv Fitoplazmi, ali i Eske i Eutipe u koncentraciji 1 % ili 3-4 L/ha. Tretiranje započeti kada su mladice 30-50 cm u slučaju primjene traktorskim rasprskivačem, a leđnim prskalicana kada su mladice 10 ak cm. Kurativno djelovanje u slučaju bakterija – Fitoplazma i postojeće zaraze Eskom i Eutipom gotovo nije moguće bilo kojim pripravkom, jer kada uzročnici uđu u nervaturu šteta je več počinjena.
 2. Tretiranje vrhova nakon vršikanja, posebno strojnog radi spriječavanja zaraze Eskom i Eutipom: KOMBANO BFL 1 % + fungicid.

Strojno vršikanje često ostavlja velike rane koje teško zarastaju i moguća je infekcija Eskom ili Eutipom.

Osim preventivne primjene protiv bakterija i virusa, KOMBANO BFL u samostalnoj primjeni suzbija gotovo sve bolesti, ali ne pruža dugotrajnu zaštitu. Stoga Kombano BFL preporučamo u istovremenoj primjeni sa drugim fungicidima ili spojevima i folijarnim gnojivima:  Kombano BFL + Bakar, KOMBANO BFL 1 % + gnojivo na osnovu Kalcija za suzbijanje truleži grozda, posebno pred samu berbu, jer nema karence. Kombano BFL 3% + Na2CO3 x 10 H2O (kristalna soda) 0,5 %  za suzbijanje peronospore i pepelnice