Nazovite: +385 98 352 923

Faget d.o.o. agro consulting

Faget d.o.o. je privatna tvrtka osnovana 2015.g. a područje djelovanja je SAVJETODAVNI RAD U BILJNOJ PROIZVODNJI, uz odgovorno sudjelovanje u svim fazama uzgoja pojedine kulture. S naglaskom na ISHRANU BILJA – gnojidbu.

 

Motivi

Idealni uvijeti za uzgoj pojedinih kultura gotovo da ne postoje. Postoji znanje kojim ćemo umanjiti – otkloniti nepovoljan utjecaj čimbenika rasta.

foto: pokusni vinograd u tijeku izrazito sušnog i vrućeg perioda ljeto 2012.g. Red desno – folijarna gnojidba prema pravilima ishrane vinove loze.

 

 

Unatoč primjeni najboljih sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, mnogi proizvođači ne ostvaruju željeni, očekivani rezultat u proizvodnji. Da li je razlog manjak brige, novaca, vramena ili znanja, odgovor znaju sami. Najviše brige je koncentrirano na ZAŠTITU BILJA OD NAMETNIKA, što je i logično, jer nametnici mogu smanjiti prinose i do 100 %. Premda su greške i na tom području velike. Posebno u suzbijanju nametnika u tlu – uzgoj povrća i nametnika na nadzemnim dijelovima biljaka u voćarstvu i vinogradarstvu. ISHRANA BILJA koja direktno određuje snagu i kondiciju biljke, broj, kvalitetu i količinu plodova - uroda – prinosa, pojednostavljena je toliko, da su uobičajeni termini: bacanje, razbacivanje ili puštanje gnojiva. Ishrana bilja je usko povezana sa GLAVNIM ČIMBENICIMA RASTA – temperatura tla i zraka, vlažnost tla i zraka, svjetlost, o kojima uglavnom ovisi život biljke i ostvarenje očekivanog POTENCIJALA RODNOSTI. Planiranjem predvidjeti moguće probleme u tijeku vegetacije vezano za sve segmente proizvodnje, moguće je samo uz poznavanje osnovnih definicija – pravila prema kojima se odvija život biljke. Ali i život nametnika. Sve ostalo je pogađanje.

Zahtjevi tržišta su visoki. Otkupni centri poljoprivrednih proizvoda u svijetu, pa tako i u R.H.. postavljaju izrazito visoke kriterije u pogledu kvalitete. MARKETINŠKE ZNAČAJKE PROIZVODA moraju zadovoljiti: vizualne, nutricionističke - prodajne zahtjeve tržišta kroz dulji period. U vrijeme berbe, prijevoza, čuvanja u skladištu, na prodajnim mjestu i nakon kupnje od strane krajnjeg potrošača.

 

Ciljevi

Svaki problem u poljoprivrednoj proizvodnji ima rješenje. Ovisi koliko je znanja, truda, vremena i sredstava potrebno da se problem spriječi ili otkloni.

Kroz ostvarenu suradnju sa proizvođačima: osigurati stabilne prinose – urode, ekonomski isplatljivu poljoprivrednu proizvodnju, uz posebni naglasak na pravilnu i racionalnu primjenu pesticida i gnojiva, pravilnu i pravovremenu primjenu relativno novih tehnologija – mikrobioloških preparata i organsko mineralnih – biokemijskih gnojiva. Uvažavajući glavne čimbenike rasta biljaka Posebno kod prozvođača koji proizvode za tržište, ali i proizvođača kojima je to dopunski izvor prihoda ili hobi.

 

 

 

 

 

Uloga Faget d.o.o. :
Izrada početnih planova za proizvodnju pojedinih kultura uvažavajući sve čimbenike rasta i sve segmente proizvodnje. Redovni obilasci i izrada pismenih preporuka za provođenje pojedinih agrotehničkih mjera na dnevnoj – tjednoj osnovi. Predviđanje nepovoljnih agro - klimatskih utjecaja i priprema kultura - nasada za nepovoljne periode za rast. Predviđanje mogućih problema u području zaštite i ishrane bilja

 

Uloga proizvođača:
Osiguranje uređaja, opreme, repromaterijala i uvijeta za uzgoj Osiguranje radne snage za provođenje agrotehničkh mjera u određenom – potrebnom periodu. Pravovremeno izvršenje svih radova prema preporukama ( e mail ). Redovno praćenje - bilježenje temperature, vlažnost tla i zraka i ostalih čimbenika rasta biljaka. Povratne informacije o izvršenom.

Priručnici

Naručite praktične priručnike
autor: Krešimir Kralj dipl.ing.agr