Nazovite: +385 98 352 923

Praktični priručnik: FOLIJARNA GNOJIDBA VINOVE LOZE

Što sve možemo učiniti za biljku, kvalitetu grozda i vina !
SISTEM ISHRANE VINOVE LOZE !

Priručnik osigurava najviši stupanj teoretskog i praktičnog znanja u ishrani vinove loze. Tridesetak pravila iz života – biologije biljke. Rezultati 15 godina rada i pokusa u ishrani bilja.

Pronađite odgovore na pitanja:

  • Što možemo gnojidbom putem tla i lista učiniti za biljku i kako ? Kako umanjiti trulež grozda folijarnom gnojidbom – gnojidbom putem lista ? Kako povisiti kvalitetu grozda, a samim time i kvalitetu vina ? Koliko folijarnih gnojiva maksimalno smijemo koristiti u ishrani vinove loze ? Koliko maksimalno folijarnog gnojiva smijemo koristiti istovremeno sa fungicidima i/ili insekticidima – praktični primjeri !?
  • Kako izabrati formulaciju folijanog gnojiva ovisno o svim čimbenicima rasta vinove loze: vlažnost tla, temperature zraka, Ph tla, izvršenu gnojidbu putem tla, očekivani urod ? Kako pripremiti biljku za nepovoljne periode rasta i kako umanjiti nepovoljan utjecaj čimbenika rasta.

Odgovori su sadržani u praktičnom priručniku na 60 stranica A4 formata:
FOLIJARNA GNOJIDBA VINOVE LOZE, autor: Krešimir Kralj dipl.ing.agr

Faget d.o.o.
Gračec, Zelinska 1
10 370 Dugo Selo
IBAN: HR9523600001102464382
e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cijena za jedan primjerak: 170,00 kn, PDV i poštarina uključeni u cijenu.

Za narudžbu knjiga potrebno je poslati podatke:

  • adresa stanovanja
  • broj pošte
  • OIB tvrtke ili privatne osobe
  • naziv i broj traženih priručnika