Istraživanje, razvoj i proizvodnja pripravaka
za suzbijanje biljnih bolesti

Faget d.o.o. Agro consulting

Faget d.o.o. privatna je savjetodavna tvrtka, a od 2017. godine usmjerava svoj rad na suzbijanje bolesti drva vinove loze (GTD – Grapevine Trunk Diseases): Eska, Eutipa, Fitoplazme.
U više od 8000 pokusa u razdoblju od 2017. – 2021. godine saznali smo da je moguće značajno smanjivati GTD bolesti, posebno Esku i Eutipu.
Razvijen je pripravak INHIBO HBF-  biljna pasta kojom u rezidbi preventivno sprečavamo infekciju uzročnicima Eske i Eutipe. Poboljšana je metoda izrezivanja zaraženog trsa i primjenom Inhibo HBF moguće je izliječiti određene trsove.

SADRŽAJ STRANICE

Što možete pronaći na našoj web stranici?

1. Preventivna i kurativna zaštita vinove loze biljnom pastom Inhibo HBF – saznajte kako ova inovativna biljna pasta može pomoći u zaštiti vaših trsova od bolesti, prije nego što problemi postanu ozbiljni.

2. Kurativna primjena Inhibo HBF – liječenje zaraženih trsova s GTD – Otkrijte kako pravilno primijeniti Inhibo HBF za liječenje već zaraženih trsova i koje trsove možemo uspješno izliječiti.

3. Sadnja novog trsa u starom vinogradu – podsađivanje – saznajte kako uspješno podasaditi nove trsove u već postojećem vinogradu, održavajući kontinuitet i kvalitetu vaše proizvodnje.

4. Fitoplazma –
razumijevanje ovih mikroorganizama i njihovog utjecaja na vinovu lozu ključno je za održavanje zdravlja vašeg vinograda.

5. Eska i Eutipa – upoznajte se s ovim čestim bolestima vinove loze i saznajte kako ih prepoznati, spriječiti i boriti se protiv njih.

Eska, Eutipa, Fitoplazma, Zlatna žutica vinove loze

Preventivna i kurativna zaštita vinove loze biljnom pastom INHIBO HBF

Znanstveni radovi koji opisuju biologiju uzročnika Eske, Eutipe, Fitoplazme osnova su za prevenciju infekcije i mogućnost izlječenja određenih zaraženih trsova. 

Prepoznavanje simptoma u krošnji i na presjeku trsa pokazuju nam koliko je bolest zahvatila trs i koji trs je moguće izliječiti.

Fitoplazma, Bacteria

Fitoplazme - suzbijanje i sprečavanje širenja

Uzročnik je razvrstan u: Bacteria, Mollicutes (bez ovojnice). Prijenosnik: američki cvrčak. 

Za razliku od Eske i Eutipe, čije se glavne infekcije dešavaju u vrijeme zimske rezidbe, vrijeme infekcije Fitoplazmom vezana je za pojavu prijenosnika, znači u tijeku vegetacije kada su temperature dostatne za njegovu aktivnost. Prema dostupnoj literaturi za sada je američki cvrčak jedini vektor Fitoplazmi u vinovoj lozi, premda je zabilježeno 15-ak prijenosnika fitoplazmi i sličnih organizama na primjer u voćarstvu.